Có 2 cách tạo sản phẩm vào trang bán hàng OmiSocial là thêm sản phẩm thủ công từng sản phẩm một, thêm sản phẩm tự động bằng cách đồng bộ sản phẩm từ các kênh bán khác thông qua việc kết nối với Omisell. Xem hướng dẫn cụ thể dưới đây:

Cách 1: Thêm sản phẩm thủ công

Trong danh sách trang bán hàng ở màn hình chính OmiSocial, click chọn trang bán hàng bạn muốn thêm sản phẩm. Tại giao diện mới mở chọn mục Sản phẩm.


Tại giao diện mới mở, bạn sẽ thấy bảng quản lý sản phẩm với danh sách các sản phẩm mẫu OmiSocial cho trước. Bạn có thể bấm chọn vào các sản phẩm đó để chỉnh sửa thông tin sản phẩm theo mẫu hoặc chọn Thêm sản phẩm để điền thông tin sản phẩm mới.


Trong giao diện thêm sản phẩm hoặc trong chi tiết sản phẩm mẫu, thêm và chỉnh sửa thông tin sản phẩm, hình ảnh rồi click Thêm sản phẩm để lưu lại.


Cách 2: Đồng bộ sản phẩm từ kênh bán khác về OmiSocial

Cách này chỉ áp dụng khi bạn có tài khoản Omisell. Để làm cách này trước tiên bạn cần vào đăng nhập vào tài khoản Omisell, sau đó chọn kết nối kênh bán để thêm trang bán hàng OmiSocial vừa tạo vào Omisell theo hướng dẫn kết nối các nền tảng mua sắm

Trong phần kết nối với OmiSocial, điền các thông tin:
Tên cửa hàng: Tên bạn đặt để tiện ghi nhớ trang bán hàng
Your domain: Tên miền của trang bán hàng bạn tạo và muốn đồng bộ sản phẩm từ Omisell về (dạng: [Tên trang].omisocial.com)
Tiền tệ: Chọn loại tiền tệ đang dùng trên trang bán hàng OmiSocial mới kết nối


Khi kết nối xong với OmiSocial trên Omisell, bạn vào mục Kho sản phẩm>> Tất cả sản phẩm chọn sản phẩm bạn muốn đăng lên OmiSocial và bấm đăng bán chọn kênh bán OmiSocial.
Trường hợp trong danh mục Tất cả sản phẩm không có sản phẩm bạn muốn đồng bộ từ kênh bán khác về thì bạn cần làm bước đồng bộ sản phẩm từ kênh bán khác về Omisell theo hướng dẫn Đồng bộ sản phẩm đa kênh trên Omisell trong mục Đồng bộ sản phẩm từ shop sau đó làm theo bước đăng bán sản phẩm lên OmiSocial bên trên.

Sau khi chọn đăng bán trên trang OmiSocial, giao diện sẽ chuyển sang mục thông tin chi tiết sản phẩm để bạn cập nhật thông tin hoặc hình ảnh (nếu cần) sau đó chọn Đăng bán lên shop để hoàn tất.

Để đồng bộ nhiều sản phẩm lên trang bán OmiSocial từ Omisell bạn làm theo hướng dẫn Cách đăng bán sản phẩm trong hệ thống Omisell.

Sau khi đồng bộ tất cả sản phẩm bạn muốn lên trang bán hàng OmiSocial, bạn vào lại mục Sản phẩm trong trang bán hàng để xem các sản phẩm đã đồng bộ thành công trong bảng quản lý sản phẩm.

Xem thêm các bài viết: