Sau khi đã có thiếp lập các thông tin sản phẩm trên trang bán hàng OmiSocial, tiếp theo bạn sẽ thêm các chương trình khuyến mãi (nếu có) để thúc đẩy bán hàng trên trang.

Dưới dây là cách tạo chương trình mã giảm giá. Việc tạo mã giảm giá giúp bạn có thể áp dụng chương trình khuyến mãi cho một nhóm khách hàng nhất định hoặc thúc đẩy doanh số bán hàng bằng cách thêm các điều kiện để nhận giảm giá. Ví dụ, khi sử dụng tính năng này bạn có thể tạo mã miễn phí vận chuyển cho đơn hàng có giá trị tối thiểu là 1 triệu đồng hoặc giảm 10% cho đơn hàng từ 1 triệu đồng. Việc này sẽ kích thích khách hàng mua nhiều hàng hóa hơn dự kiến để được hưởng ưu đãi.

Để cài đặt mã giảm giá trên Omisocial, trong trang bán hàng Omisocial, chọn Công cụ khuyến mãi >> Mã giảm giá.

Trong giao diện Mã giảm giá, chọn Tạo mã giảm giá để tạo mã giảm giá mới

Tại giao diện vừa chuyển, điền các thông tin về Tên chương trình giảm giá, Mã giảm giá, Thời gian áp dụng sau đó chọn loại mã giảm giá bạn muốn áp dụng cho sản phẩm hay cho phí vận chuyển tương ứng với loại mã khuyến mãi và mã phí vận chuyển.

Tùy theo loại mã giảm giá mà bạn điền các thông tin cần thiết tương ứng.

Loại mã khuyến mãi

Loại mã phí vận chuyển

Sau khi điề n các thông tin trên, tiếp đến lựa chọn sản phẩm áp dụng khuyến mãi theo loại sản phẩm, voucher sản phẩm hoặc voucher bộ sưu tập (Xem cách tạo bộ sưu tập theo hướng dẫn tạo danh mục sản phẩm trong bài viết Hướng dẫn quản lý sản phẩm trong Omisocial). Sau đó chọn Xác nhận để lưu lại.

Xem thêm các bài viết: