Omisocial là ứng dụng giúp tạo trang bán hàng miễn phí và có các tính năng chạy các chương trình khuyến mãi Flash Sale, Quà tặng kèm hoặc mua kèm sản phẩm giá tốt để push sale hiệu quả.

Việc kết nối Omisell với Omisocial sẽ giúp quá trình sử dụng Omisocial để bán hàng được dễ dàng hơn với các tính năng hỗ trợ từ Omisell như đồng bộ sản phẩm từ các kênh bán khác để đăng lên Omisocial, quản lý đơn hàng tập trung từ Omisocial và các kênh bán khác, có thể tạo vận đơn tự động với các đơn vị vận chuyển được liên kết với Omisell.

Để kết nối Omisell với Omisocial, bạn cần vào đăng nhập vào tài khoản Omisell, sau đó chọn kết nối kênh bán để thêm trang bán hàng Omisocial vừa tạo vào Omisell theo cách kết nối các kênh bán trên Omisell

Trong phần kết nối với Omisocial, điền các thông tin:
Tên cửa hàng: Tên bạn đặt để tiện ghi nhớ trang bán hàng
Your domain: Tên miền của trang bán hàng bạn tạo và muốn đồng bộ sản phẩm từ Omisell về (dạng: [Tên trang].omisocial.com)
Tiền tệ: Chọn loại tiền tệ đang dùng trên trang bán hàng Omisocial mới kết nối

Sau khi kết nối thành công, danh sách kênh bán Omisocial bạn vừa liên kết sẽ hiển thị trong danh sách kết nối ở bảng dưới.

Lưu ý: Một lần liên kết Omisell với Omisocial là liên kết với 1 trang bán hàng tạo trên Omisocial. Mỗi một trang bán hàng mới trên Omisocial được coi như là một kênh bán (một cửa hàng online) riêng biệt đối với hệ thống Omisell.

Xem thêm các bài viết: