Đồng bộ sản phẩm, tồn kho và review (đánh giá khách hàng) từ Shopee sẽ giúp tăng độ tin cậy cho web bán hàng của bạn. Đồng thời, việc đồng bộ này giúp nhà bán hàng quản lý tập trung tồn kho và lưu lại thông tin về sản phẩm của mình.

Để đồng bộ sản phẩm, tồn kho và review từ Shopee, bạn làm theo hướng dẫn sau:

  • Bước 1: Sau khi đăng nhập vào Omisocial -> Chọn Sản phẩm
  • Bước 2: Chọn mục Quản lý sản phẩm -> Tạo sản phẩm -> Đồng bộ từ kênh bán
  • Bước 3: Chọn kênh bán Shopee -> Liên kết shop

Nếu bạn có nhiều Shop trên Shopee thì chọn shop mà mình muốn đồng bộ sang OmiSocial.

  • Bước 4: Chọn cho phép quyền truy cập cho OmiSocial.
  • Bước 5: Xác nhận thông tin đồng bộ theo hướng dẫn trên màn hình hệ thống -> Đồng bộ.
  • Bước 6: Màn hình sẽ hiện ra đồng bộ thành công số sản phẩm có trong shop trên kênh bán của bạn.
  • Bước 7: Hoàn tất đồng bộ sản phẩm, review và tồn kho.

Như bạn đã thấy, màn hình trên là toàn bộ sản phẩm đã được đồng bộ thành công từ Shopee về OmiSocial.

Từ đây bạn có thể click xem các sản phẩm này trên trang bán ngay lập tức.

Xem thêm các bài viết: