Khi có khách đặt hàng trên trang bán hàng OmiSocial, hệ thống OmiSocial sẽ ghi nhận lại thông tin đơn hàng để người bán tiếp tục xử lý. Tuy nhiên, OmiSocial chỉ đơn thuần lưu thông tin đơn hàng này kèm bước xác nhận đơn hàng thành công chứ không thể có các bước xử lý đơn hàng tự động như in nhãn hàng, tạo vận đơn sang các đơn vị vận chuyển.

Để khắc phục điều này, người bán có thể kết nối đồng bộ Omisell với OmiSocial để đồng bộ đơn hàng từ OmiSocial về hệ thống Omisell để có thể tiếp tục các bước xử lý đơn hàng tự động tại đây. Bài viết này sẽ hướng dẫn cách đồng bộ đơn hàng từ OmiSocial về Omisell để xử lý.

Trước tiên, để có thể đồng bộ được đơn hàng từ OmiSocial về Omisell thì trước tiên trang bán hàng OmiSocial cần phải kết nối với Omisell theo hướng dẫn kết nối Omisell và OmiSocial

Sau khi trang OmiSocial đã kết nối với Omisell, bạn đăng nhập vào Omisell và chọn Đơn hàng>> Thêm đơn hàng >> Đồng bộ đơn hàng


Tại cửa sổ mới mở, chọn loại trạng thái đơn hàng bạn muốn đồng bộ (đơn chờ xử lý/Tất cả) và chọn trang Omisocial bạn muốn đồng bộ đơn hàng về hệ thống Omisell >> Đồng bộ đơn hàng.

Sau đó, cửa sổ sẽ chuyển sang danh sách các lần cập nhật trước đó trên hệ thống Omisell. Bạn chọn x ở góc trên bên phải cửa sổ để tắt và hoàn tất quá trình đồng bộ.

Khi bảng trạng thái cập nhật đơn hàng hiển thị trạng thái Đang đồng bộ0 thì đơn hàng được đồng bộ sẽ được hiển thị tại bảng danh sách đơn hàng.

Xem thêm các bài viết: