Khi sử dụng bản trả phí của Omisocial, bạn có thể tra cứu hóa đơn và lịch sử giao dịch để đối soát lại chi phí.

Để xem hóa đơn và lịch sử giao dịch bạn vào mục Cài đặt >> Gói dịch vụ/Hóa đơn. Tại đây bạn sẽ thấy bảng hiển thị hóa đơn và lịch sử thanh toán. Để xem thêm các hóa đơn/ lịch sử thanh toán cũ bấm chọn Xem tất cả tại mỗi bảng.

Xem thêm các bài viết: