Để bắt đầu bán hàng với Omisocial, sau khi thiết lập các thông tin cài đặt ban đầu, tiếp theo bạn cần phải thiết kế giao diện trang bán hàng để thu hút người mua.

Omisocial được tối ưu cho giao diện dùng trên điện thoại mà không có giao diện trên website. Để bắt đầu thiết kế trang bán hàng Omisocial, bạn vào mục Trang trí shop tại đây bạn có thể bắt đầu việc trang trí trang bán hàng của mình.

Tại giao diện thiết kế trang bán hàng, bạn có thể bắt đầu kéo thả các khung hình ảnh để chèn vào trang.

Sau khi kéo thả để sắp xếp vị trí các khung hiển thị trên trang xong bạn có thể click vào từng phần hiển thị để chèn ảnh/sản phẩm/danh mục và link đường dẫn từ ảnh về.

Lưu ý:

Xem thêm các bài viết: