Khi có đơn hàng được tạo trên trang bán hàng Omisocial, người bán có thể tra cứu được thông tin của các đơn hàng đó tại mục Đơn hàng

Tại đây, ngoài việc tra cứu các đơn hàng được tạo từ trang bán, người bán còn có thể tạo đơn hàng mới bằng nút Tạo đơn hàng phía trên góc phải màn hình.

Trong mục tạo đơn hàng, nhập các thông tin cần thiết như sản phẩm, số lượng đặt hàng, chương trình giảm giá, vận chuyển, thông tin khách hàng,...

Sau khi nhập các thông tin cần thiết chọn Tạo đơn hàng để lưu lại.

Xử lý đơn hàng

Để duyệt đơn hàng trong Omisocial, trong danh mục đơn hàng, người bán click vào mã đơn hàng muố n duyệt.

Tiếp theo, hệ thống sẽ chuyển sang giao diện chi tiết đơn hàng, tại đây, người bán có thể thao thác xử lý đơn hàng như xác nhận đơn hàng, giao hàng và xác nhận trạng thái thanh toán.

Xem thêm các bài viết: